Размножаване и стадии на развитие на мравките

Мравките живеят в големи колонии, изграждайки мравуни в естествената среда и гнезда в жилищни сгради. Йерархията на индивидите е строго установена - матката е начело на цялото населено място, което осигурява редовно попълване на общността с нови членове.

Най-много са работниците, които се занимават със строителство и добив на храна. И крилатите мравки, мъжки и женски веднъж годишно се опитват да започнат нов хълм на мравки.

Развитие и възпроизвеждане

Матката, или кралицата, е отговорна за производството на нови индивиди в мравуняка. Тя никога не напуска гнездото, а работните мравки се занимават с нейните грижи и храна.

репродукция

Как се възпроизвеждат мравките? Веднъж годишно мравките могат да се размножават, което води до голям брой крилати индивиди - това са женски и мъжки, готови за чифтосване. Процесът протича при тези насекоми по време на „полета“. След чифтосване мъжките обикновено умират веднага. Тези мъжки, които не са намерили или не са успели да оплождат женската, или са изгонени от мравуняка, или работните мравки се самоубиват.

Оплодените женски не се връщат към% D мравка

Свързани Статии